Prima pagină

Despre comunitatea românească

Comunitatea românească din Polonia

1. Repartiţia numerică a etnicilor români

Conform estimărilor ambasadei, comunitatea românească din Polonia numără aproximativ 5.000 de persoane, dintre care 2.200 cu rezidenţă permanentă în Polonia. Acestea sunt repartizate uniform pe teritoriul ţării, concentrări mai mari fiind în capitală şi împrejurimi (circa o treime), dar şi în Silezia, sud-vestul Poloniei şi Wroclaw. Cetăţenilor români emigraţi înainte de 1989, dar mai ales după acest an, prin căsătorii mixte, li se adaugă comunitatea polonezilor originari din Bucovina, formată din circa 60 de persoane care trăiesc în regiunea de vest a ţării (Voievodatul Lubuskie).

Temporar, pe teritoriul statului polonez se află cetăţeni români beneficiari ai unor contracte de muncă în cadrul unor firme poloneze, respectiv în baza unor relaţii contractuale încheiate cu reprezentanţele unor companii multinaţionale.

Datorita numărului lor redus, romanii nu sunt recunoscuţi ca minoritate etnica in Polonia, ei fiind însă trataţi de autorităţile polone în cadrul oferit de legislaţia internă privind minorităţile naţionale şi etnice.

Protecţia minorităţilor naţionale vizează păstrarea moştenirii culturale şi învăţământul în limba maternă. Polonia a aderat la Convenţia cadru privind protecţia minorităţilor naţionale, adoptata la Strasbourg, la 1.02.1995. Legea polonă garantează drepturi privind libertatea de a susţine si a dezvolta limba proprie, posibilitatea liberă de practică religioasă, înfiinţarea de instituţii educaţionale şi culturale proprii si a celor destinate protecţiei identităţii religioase, participarea la procesul de luare a deciziilor referitoare la propria identitate naţională si priorităţi de alegeri pentru comitetele electorale ale minorităţilor naţionale.

2. Prezentarea istorică a comunităţii

Românii stabiliţi în Polonia înainte de anul 1989, în general absolvenţi de studii superioare, s-au realizat profesional în domenii precum inginerie, arhitectură, medicină, mediile academice şi universitare, mulţi publicând cărţi si articole în presa polonă. Implicarea cetăţenilor români în viaţa socială şi politică locală este însă limitată, ei păstrând permanent legăturile cu ţara de origine, fapt manifestat şi în cazul etnicilor poloni originari din România.

“Comunitatea Bucovineană” din Zielona Gora organizează anual întâlnirea bucovinenilor. Aceştia au construit din fonduri proprii şi cu sprijin parţial din partea autorităţilor locale “Casa Bucovineană” din parcul etnografic Ochla, care, pe lângă locul tradiţional de întâlnire al bucovinenilor din Polonia, este şi un muzeu al tradiţiilor populare bucovinene. Asociaţia include o formaţie proprie de dansuri populare, alcătuită din copii şi tineri, precum şi una de muzică populară.

O altă categorie o reprezintă cetăţenii români angajaţi pe poziţii de conducere la firme polone sau internaţionale sau care sunt proprietari sau asociaţi la firme polone care au legături de afaceri cu România.


3. Învăţământul în limba română 

În Polonia nu există şcoli cu predare în limba română.

În cadrul Universităţii Jagiellone din Cracovia si la Institutul de Romanistică din cadrul Universităţii „Adam Mickiewicz” din Poznan există catedre de filologie română la care lectori din ţară predau cursuri de literatură, cultură si civilizaţie românească. 

4. Bisericile româneşti

Nu exista biserici româneşti sau lăcaşuri de cult ortodoxe sau neoprotestante române în care să se oficieze slujbe de către preoţi sau pastori români pentru comunitatea românească. Cu toate acestea, Ambasada organizează, la Varşovia, slujbe pentru comunitatea românească, în cooperare cu Mitropolia Varşoviei şi cu sprijinul celor trei preoţi ortodocşi poloni care au absolvit Seminarul Teologic de la Iaşi.

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

19.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020…

Eveniment vizând crearea unei reţele B9 de think tank-uri

18.12.2019

Ambasadorul României în Polonia a participat, la data de 16 decembrie 2019, la un eveniment menit să marcheze constituirea unei reţele B9 de think…

Participarea Ambasadei României la Varşovia la «Bazarul Internaţional de Caritate 2019»

08.12.2019

La 8 decembrie 2019, Ambasada României a participat la cea de-a XI-a ediţie a "Bazarului Internaţional de Caritate" organizat de Asociaţia…