Relaţii bilaterale

Cadru juridic

Cadrul juridic actual între România şi Republica Polonă satisface ansamblul relaţiilor bilaterale. Acesta cuprinde 22 de documente bilaterale în vigoare.

Întrucât calitatea de membru al Uniunii Europene a facut necesara adaptarea cadrului juridic bilateral, a fost încheiat şi a intrat în vigoare, la 16 septembrie 2005, Protocolul de inventariere a cadrului juridic bilateral. S-au menţinut în vigoare 22 documente şi s-a renunţat la 11 documente juridice bilaterale, care nu mai corespundeau normelor comunitare.

După intrarea în vigoare a Protocolului de inventariere a cadrului juridic bilateral a mai fost încheiat Acordul între Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polone privind protecţia reciprocă a Informaţiilor Clasificate, semnat la Bucureşti, la 5 iulie 2006.

 

Documente juridice bilaterale în vigoare:

 • Tratat de conciliere si arbitraj între România si Polonia, semnat la Bucureşti, la 24 octombrie 1929;
 • Tratat între Republica Populară Romană si Republica Populară Polonă privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale si penale, semnat la Bucureşti, la 5 ianuarie 1962 (numai în privinţa art. 79);
 • Acord intre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Polone privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti, 29.01.1968;
 • Convenţie între Guvernul Republicii Sociliste România şi Guvernul Republicii Populare Polone privind desfiinţarea vizelor pentru călătoriile în interes de serviciu şi particular, semnată la Bucureşti, 28.06.1971, completată prin Întelegerea între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone, realizată prin schimb de note verbale la 30 ianuarie 1999, privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cetăţenii unui stat care se deplasează pe teritoriul celuilalt stat;
 • Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Polone privind colaborarea în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Varşovia la 23.02.1972;
 • Convenţie între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Polone privind înfiinţarea si activitatea Centrului de Informaţii si Cultură Română la Varşovia si a Centrului de Informaţii si Cultură Polonă la Bucureşti, semnată la Bucureşti la 11.07.1972;
 • Tratat cu privire la relatiile prietenesti si la cooperarea intre România şi Republica Polonă, semnat la Bucuresti la 25.01.1993;
 • Conventie consulara intre România si Republica Polonă, semnata la Bucuresti la 25.01.1993;
 • Intelegere intre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone cu privire la preluarea reciproca a persoanelor aflate ilegal pe teritoriul unuia dintre Statele Contractante, semnata la Varsovia la 24.07.1993;
 • Acord intre Ministerul Apararii Nationale al României si Ministerul Apararii Nationale al Republicii Polone cu privire la cooperarea in domeniul militar, semnat la Bucuresti la 23.02.1994;
 • Protocol de colaborare intre Ministerul Afacerilor Externe al României si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, semnat la Varsovia la 23.06.1994;
 • Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnat la Varsovia la 23.06.1994;
 • Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Varsovia la 23.06.1994;
 • Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea in domeniile stiintei, invatamantului si culturii, semnat la Varsovia la 23.06.1994;
 • Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea in domeniul turismului, semnat la Bucuresti la 13.12.1994;
 • Acord de colaborare intre Directia Generala a Arhivelor Statului din România si Directia Generala a Arhivelor de Stat din Republica Polona, semnat la Varsovia, la 19.10.1995;
 • Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind cooperarea in stiinta si tehnologie, semnat la Bucuresti la 14.05.1996;
 • Tratat intre România si Republica Polona privind asistenta juridica si relatiile juridice in cauze civile, semnat la Bucuresti la 15.05.1999;
 • Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind transporturile aeriene civile, semnat la Varsovia la 19.05.1999;
 • Protocol de colaborare intre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Polona, semnat la Varsovia la 18.04.2000;
 • Acord intre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea in domeniul criminalitatii organizate, a terorismului si a altor categorii de infractiuni, semnat la Varsovia la 11.07.2001;
 • Program de aplicare a Acordului intre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea in domeniile stiintei, invatamantului si culturii pentru perioada 2003-2006, semnat la Bucureşti la 08.10.2003;
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a Institutului Polonez din Bucureşti, semnat la Varşovia, la 5 martie 2009;
 • Parteneriatul strategic româno-polonez, semnat la Bucureşti, la 7 octombrie 2009;
 • Program de aplicare a Acordului între Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea in domeniul ştiintei, invăţământului şi culturii, semnat la Varşovia, la 20 decembrie 2017;
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Republicii Polone şi mormintelor militare polone aflate pe teritoriul României, semnat la Varşovia, la 25 mai 2018; 
 • Declaraţie comună privind cooperarea în domeniul programelor şi iniţiativelor gestionate centralizat de Comisia Europeană între Ministerul Fondurilor Europene din România şi Ministerul Investiţiilor şi Dezvoltării Economice din Republica Polonă, semnat la Bucureşti, la 19 septembrie 2019;
 • Memorandum de Înţelegere între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat din România şi Ministerul pentru Antreprenoriat şi Tehnologie din Republica Polonă, semnat la Bucureşti, la 19 septembrie 2019;
 • Memorandum de Înţelegere între Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Economiei Maritime şi Navigaţiei Interioare din Republica Polonă privind cooperarea în problematica maritimă şi a navigaţiei interioare, semnat la Bucureşti, la 19 septembrie 2019;
 • Memorandum de Înţelegere între Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Infrastructurii din Republica Polonă privind cooperarea în domeniul transporturilor şi a infrastructurii de transport, semnat la Bucureşti, la 19 septembrie 2019;
 • Memorandum de Înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Afacerilor Digitale din Republica Polonă privind cooperare în domeniul comunicaţiilor şi digitalizării, semnal la Bucureşti, la 19 septembrie 2019;
 • Memorandum de Înţelegere între Ministerul Energiei din România şi Ministerul Energiei din Polonia privind cooperarea în domeniul energiei, semnat la Bucureşti, la 19 septembrie 2019;
 • Acord între Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti şi Şcoala Superioară de Poliţie din Szczytno, semnat la Bucureşti, la 19 septembrie 2019;

 

 

 

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

19.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020…

Eveniment vizând crearea unei reţele B9 de think tank-uri

18.12.2019

Ambasadorul României în Polonia a participat, la data de 16 decembrie 2019, la un eveniment menit să marcheze constituirea unei reţele B9 de think…

Participarea Ambasadei României la Varşovia la «Bazarul Internaţional de Caritate 2019»

08.12.2019

La 8 decembrie 2019, Ambasada României a participat la cea de-a XI-a ediţie a "Bazarului Internaţional de Caritate" organizat de Asociaţia…